page_head_bg1

تور کارخانه

ظرفیت و قابلیت

about-us--40

• دستمال مرطوب خشک در قوطی های کنسرو: 400K-600K در روز

• دستمال مرطوب مرطوب در قوطی های کنسرو: 300K-400K در روز

• 1 عدد پد تنها: 100K در روز

• 5-30 شمارش کیف: 60-80K در روز

• 30-120 شمارش کیف: 60-80K در روز

•ظرفیت بارگیری: 20-30 کانتینر در روز

• می تواند ثبت NDC / MSDS / Killing را ارائه دهد
آزمایش / گواهینامه بسته بندی خطرناک / بسته بندی
طراحی ها / فرمول های طراحی / سفارشی سازی ... سرویس
به بیش از 200 مشتری کشور

کارگاه های تزریق

بیش از 200 مجموعه قالب قوطی کن ، 20 دستگاه تزریق به روز.

about-us--45
about-us--44
about-us--41
about-us--43

کارگاه ها و امکانات پاک کردن مرطوب

100 هزار سطح کارگاه تمیز ، خطوط تولید با خودکار بالا

about-us--47
about-us--51
about-us--50
about-us--48

انبار کالا و قابلیت بارگیری

منطقه بارگیری بزرگ و قابلیت بارگیری قوی ، می تواند 8-10 ظرف را به طور همزمان بارگیری کند
about-us--53
about-us--57
about-us--54
about-us--55